Privacy & Disclaimer

Wigglepixel respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Wigglepixel verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (in het Engels GDPR) wordt behandeld. De persoonsgegevens die door jou aan Wigglepixel worden verstrekt via deze website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Alleen Functionele Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De website zelf gebruikt slechts functionele cookies.

Privacy Gewaarborgde Analytics

Plausible Analytics wordt gebruikt om het verkeer op de website puur functioneel te kunnen bekijken om de website te kunnen verbeteren. Plausible is een lichtgewicht en open-source websiteanalysetool welke geen gebruik maakt van cookies en volledig in overeenstemming is met AVG (in het Engels GDPR), CCPA en PECR. Gemaakt en gehost in de EU. Plausible is erg strict in het beschermen van privacy door geen data of relaties te vergaren, op te slaan of in de analytics aan te bieden die kan worden herleid naar een persoon.

Lees meer over Plausible en hun kijk op het zwaarwegende belang van online privacy op hun website.

Privacy Gewaarborgde Video Embeds

Op de website is op een aantal pagina's 'embedded video content' aanwezig van YouTube en Vimeo. De videos van Vimeo worden geladen met de 'privacy friendly' setting ingeschakeld. YouTube video embeds worden geladen met de 'no-cookies' instelling waardoor YouTube geen cookies plaatst. Maar let op bij YouTube, want bij het klikken op play van een YouTube video plaatst YouTube op dit moment alsnog cookies. Wigglepixel houdt daarom de ogen open voor betere opties.

Geen Social Media Tracking

Wigglepixel maakt op deze website geen gebruik van Social Media Embed Scripts. Er worden dus ook op deze website geen cookies weggeschreven door Social Media bedrijven en deze Social Media bedrijven kunnen je dus ook niet volgen via deze website.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Wigglepixel niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Daarom kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Wigglepixel aanvaardt hiernaast geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en Hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wigglepixel geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Wijzigingen

Wigglepixel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Wigglepixel geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaard Wigglepixel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Toepasselijk Recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Wigglepixel heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze, op de website, zijn gepubliceerd.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Wigglepixel of de licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wigglepixel.

Gewerkt voor en samen met