Privacy & Disclaimer

Wigglepixel respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Wigglepixel verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. De persoonsgegevens die door jou aan Wigglepixel worden verstrekt via deze website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De website gebruikt zowel functionele cookies als Google Analytics cookies.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om het verkeer op de website te kunnen bekijken. Deze data wordt geanonimiseerd en wordt slechts gebruikt voor het verbeteren van de website. Hiervoor heeft Wigglepixel een bewerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. Het overbrengen van de analyticsdata van Google naar externe partijen is waar mogelijk uitgeschakeld. Wigglepixel zal (en kan) analytics-data niet gebruiken voor het natrekken van individuele gebruikers.

Ingesloten (embedded) content

Verder is op de website op een aantal pagina's 'embedded content' aanwezig. Deze kan bijvoorbeeld een YouTube of Vimeo video bevatten. Als deze informatie wordt geladen zouden er cookies van de provider van de informatie overgebracht kunnen worden. Wigglepixel is niet verantwoordelijk voor deze cookies.

Cookie settings

De meeste gangbare browsers, zoals Google Chrome, Firefox, Safari en Ms Edge, bieden de mogelijkheid om cookies volledig te verwijderen of om cookies permanent te weigeren. De laatste versies van deze webbrowsers bieden een 'do not track/follow me'-setting. Hiermee kan worden voorkomen dat aangesloten advertentie netwerken jouw gedrag in kaart kunnen brengen. Het weigeren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van de website. Klik op de link van je browser hieronder voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Wigglepixel niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Daarom kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Wigglepixel aanvaardt hiernaast geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wigglepixel geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Wijzigingen

Wigglepixel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Wigglepixel geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaard Wigglepixel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Wigglepixel heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze, op de website, zijn gepubliceerd.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Wigglepixel of de licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wigglepixel.

Gewerkt voor en samen met